Obchody Dnia Rodziny i Dnia Matki w majowy weekend

       Majowe obchody rodzinnych świąt połączonych swoistym miksem wydarzeń szkolno-rodzinno-plenerowych, zaowocowały m.in. wystawą prac na temat „Moja rodzina” w szkole naszych dzieci.

      Domowe rodzinne obchody przy wspaniałych ciasteczkach i babeczkach poprzedziła gra w szukanie skarbu na zasadzie „gry miejskiej”. Odszyfrowywania kolejnych wskazówek i przeszukiwania całego domu w celu znalezienia kolejnych, zaostrzyły nam dodatkowo apetyty. Gra przeprowadzona wg. samodzielnej reżyserii starszej córki.    Prezent na Dzień Matki wykonany na warsztatach plastycznych przeprowadzonych w szkole dla dzieci przez zaprzyjaźnioną mamę…